Pobyt ve Wizard´s clubu je možno rezervovat a realizovat pouze po odsouhlasení následujících Všeobecných obchodních podmínek:

 

1/ Zasláním závazné objednávky prostřednictvím rezervačního formuláře, nezapomeňte prosím, že je nutné, aby vám pronajimatel přijetí objednávky potvrdil, teprve potom je rezervace závazná oboustranně.

2/ Složením zálohy ve výši 400 - 900 Kč / pokoj / den - dle typu pokoje a termínu pobytu.
Při objednávce na 1-2 noci je třeba uhradit předem celou částku za objednané služby (potřebné údaje obdržíte od pronajimatele při potvrzení vaší objednávky).
V závislosti na termínu může být v individuálních případech rezervace domluvena i bez platby zálohy - tato možnost vždy závisí na rozhodnutí pronajimatele a nelze ji nárokovat.

3/ Doplatek do plné výše ceny + rekreační poplatek 40 Kč/osoba/den je splatný nejpozději hotově na počátku pobytu.

4/ Ubytovat se lze v den příjezdu v čase 16 - 18 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu do 10 hodin, s ohledem na provozní podmínky je možno po dohodě s ubytovatelem stanovit časy příjezdu i odjezdu individuálně (pouze mimo hlavní sezonu).

5/ Klient nese odpovědnost za případné škody, způsobené jím i jej doprovázejícími dětmi a domácími zvířecími mazlíčky pronajimateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu.
Při ztrátě klíčů je povinen uhradit náklady na pořízení a výměnu zámků včetně zhotovení potřebného počtu klíčů.

6/ Při opakovaném porušování stanovených pravidel při ubytování se psem může být klient vyzván k ukončení pobytu bez náhrady za nevyčerpané služby.

 

Stornopoplatky při :

  • zrušení rezervace či zkrácení doby pronájmu :

více jak 59 dní před příjezdem

  10%  zaplacené částky

59 - 30 dní před příjezdem

  50%  zaplacené částky

méně než 30 dní před příjezdem

100%  zaplacené částky

 

 

 

 

  • ukončení pronájmu před uplynutím doby, na kterou byl sjednán a zaplacen

50% ceny nevyužitého pronájmu - za podmínky, že o předčasném odjezdu je pronajimatel informován alespoň 24 hodin kupředu ((tzn. nejpozději předchozí den do 10 hodin). V opačném případě náleží ubytovateli plná hodnota nečerpaných služeb.

 

platnost od 1.1.2024

________________________________________________________________________

 

Zasláním závazné objednávky a následným složením rezervační zálohy klient deklaruje přečtení výše uvedených podmínek a jejich akceptaci !!!!

________________________________________________________________________

ubytování Lipno penzion Wizard - informace k pobytu

Dovolená na Lipně