Na prázdniny 2023 jsme pro vás připravili nabídku 

LŮŽKO ZDARMA pro dítě 3 - 12 let (platí pro jedno dítě na pokoji)

- minimální délka pobytu musí být alespoň 5 nocí

 

- nabídku lze využít pro ubytování v třílůžkovém pokoji bez kuchyňky, a to ve vybraných časových obdobích:
                       9. - 15.7.20223    a     13. - 31.8.2023

 

- pro možnost lůžka zdarma je rozhodující věk dítěte dosažený ke dni počátku pobytu a je třeba jej doložit nejpozději na počátku pobytu.
V opačném případě je klient povinen doplatit cenu ubytování v plné výši.

 

________________________________________________________________________

Pobyt ve Wizard´s clubu je možno rezervovat a realizovat pouze při odsouhlasení následujících Všeobecných obchodních podmínek:

 

1/ Zasláním závazné objednávky prostřednictvím rezervačního formuláře, nezapomeňte prosím, že je nutné, aby vám pronajimatel přijetí objednávky potvrdil, teprve potom je rezervace závazná oboustranně.

2/ Složením zálohy ve výši 600 - 800 Kč / pokoj / den - dle typu pokoje (potřebné údaje obdržíte od pronajimatele při potvrzení vaší objednávky).

3/ Doplatek do plné výše ceny + rekreační poplatek 40 Kč/osoba/den je splatný nejpozději hotově na počátku pobytu.

4/ Ubytovat se lze v den příjezdu v čase 16 - 18 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu do 10 hodin, zcela výjimečně a s ohledem na provozní podmínky je možno po dohodě s ubytovatelem stanovit časy příjezdu i odjezdu individuálně.

5/ Klient nese odpovědnost za případné škody, způsobené jím i jej doprovázejícími dětmi a domácími zvířecími mazlíčky pronajimateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu.
Při ztrátě klíčů je povinen uhradit náklady na pořízení a výměnu zámků včetně zhotovení potřebného počtu klíčů.

 

Stornopoplatky při :

  • zrušení rezervace či zkrácení doby pronájmu :

více jak 59 dní před příjezdem

  10%  zaplacené částky

59 - 30 dní před příjezdem

  50%  zaplacené částky

méně než 30 dní před příjezdem

100%  zaplacené částky

 

 

 

 

  • ukončení pronájmu před uplynutím doby, na kterou byl sjednán a zaplacen

50% ceny nevyužitého pronájmu - za podmínky, že o předčasném odjezdu je pronajimatel informován alespoň 24 hodin kupředu ((tzn. nejpozději předchozí den do 10 hodin). V opačném případě náleží ubytovateli plná hodnota nečerpaných služeb.

 

platnost od 1.1.2023

________________________________________________________________________

 

Zasláním závazné objednávky a následným složením rezervační zálohy klient deklaruje přečtení výše uvedených podmínek a jejich akceptaci !!!!

________________________________________________________________________

Akční nabídka

 

Těší nás, že jste se rozhodli využít služeb Wizard´s clubu.

Po odeslání vaší závazné rezervace očekávejte její potvrzení i z naší strany společně se zasláním podkladů ke složení rezervační zálohy.Teprve tím se stává rezervace závazná oboustranně. Není možno předpokládat, že pokud jste nám zaslali objednávku a my jsme ji nezamítli, je vše vyřízeno, občas se totiž bohužel stane, že k nám vaše objednávka vůbec nedorazí.