Odměna za vysvědčení

 

Pro všechny školáky 1. - 9. tříd základních škol, kteří letos ukončili školní rok s prospěchem, zasloužícím si pochvalu, máme dárek 

 

28.6. - 5.7.2014 týdenní pobyt v penzionu na Lipně zdarma.

 

Jak je možno akci využít?

- dítě zdarma je ubytováno ve společném pokoji se 2 dospělými osobami platícími svůj pobyt dle ceníku

- na počátku pobytu předložíte závěrečné vysvědčení dítěte, kde nebude v klasifikaci povinných předmětů uvedena horší známka než 2 (chvalitebný)

- akce se vztahuje na ubytování bez dalších služeb, případně doobjednané snídaně jsou účtovány dle ceníku

- v případě rodiny se dvěma dětmi, splňujícími podmínky dobrého prospěchu, získává ubytování zdarma mladší z nich, ubytování staršího dítěte je zpoplatněno dle ceníku

 

Očekáváte sice u svého dítěte dobrý prospěch, ale nejste si zcela jisti, jak doopravdy uspěje? Nemějte strach, i pokud se nezadaří dle vašich předpokladů budeme schovívaví. 

Jestliže již budete mít zarezervovaný a zálohou potvrzený pobyt a oproti očekávání se na vysvědčení vašeho školáka přece jen nějaká trojka objeví, ztratíte sice nárok na jeho ubytování zcela zdarma, ale dodatečnou kalkulaci ceny pobytu dítěte dle platného ceníku vám snížíme na 50%, aby vám nic nebránilo užít si příjemnou letní dovolenou na Lipně. Věříme, že v následujícím školním roce si prospěch určitě zlepší :-)

 

 

Podmínky rezervace

 

1/ zaslání závazné objednávky prostřednictvím rezervačního formuláře, nezapomeňte prosím, že je nutné, aby vám ubytovatel přijetí objednávky potvrdil, teprve potom je objednávka závazná oboustranně

2/ složení zálohy ve výši  50% z ceny služeb (potřebné údaje obdržíte od ubytovatele při potvrzení vaší objednávky)

3/ doplatek do plné výše ceny je splatný nejpozději hotově na počátku pobytu

4/ na počátku pobytu je třeba doložit splnění podmínek akce či mimořádné slevy, v opačném případě bude ubytování dítěte zpoplatněno v plné výši dle ceníku 

5/ při uplatnění nároku na kalkulaci ceny služeb pro platící dítě  je třeba stáří dítěte doložit, rozhodující je věk dosažený ke dni počátku pobytu

6/ dítě do 2 let bez nároku na vlastní lůžko má pobyt zdarma v případě ubytování v pokoji v doprovodu 2 platících osob

7/ ubytovat se lze v den příjezdu od 16 hodin, pokoj je třeba uvolnit v den odjezdu  do 10 hodin

8/ klient nese odpovědnost za případné škody způsobené jím i jej doprovázejícími dětmi a domácími zvířecími mazlíčky provozovateli i dalším osobám ubytovaným v penzionu

 

Stornopoplatky:

 

zrušení rezervace :

100% zaplacené zálohy

 

ukončení pobytu před uplynutím doby, na kterou byl sjednán :

100% ceny nečerpaných služeb 

Závazná objednávka pobytu s dítětem